หน้าหลัก หน้าสินค้า หน้าบริการ หน้าโปรโมชั่น หน้าดาวน์โหลด ติดต่อเรา
ล้อรถไถนา, ไถหัวหมู
คาด, สกี
มือถือ, ตัวแทน, แป้นตูด
อุปกรณ์พิเศษต่างๆ
อุปกรณ์นั่งขับ
อะไหล่ติดรถภายนอก
อะไหล่รถไถนา, ไถหัวหมู, คาด
อะไหล่มือถือ, ตัวแทน, แป้นตูด
อะไหล่ของอุปกรณ์พิเศษ
อะไหล่บีบเลี้ยวไม่มีเกียร์
อะไหล่บีบเลียว 3 เกียร์
อะไหล่ชุดโซ่
 
 

ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ รถไถนาเดินตาม
และอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ
สอบถามได้ที่เบอร์ 084-1433008 ฟรี

สินค้าทุกรายการผลิตได้มาตรฐาน
ใช้วัสดุเหล็กที่มีความหนา
จึงสามารถใช้งานได้ทนทาน
และระยะเวลาที่นานกว่า

รับออกแบบ
ผลิตล้อรถไถนาตามตัวอย่าง
(มีแบบล้อเกือบทุกยี่ห้อรถไถนาเดินตาม)

 
05-3-1   เฟือง 4 เพลา ตัวล่าง 25 ฟัน ติดดุม
              +จำปา
05-3-2   เฟือง 4 เพลา ตัวกลาง 27 ฟัน 
              + 10 ฟัน
05-3-3    เฟือง 4 เพลาพิเศษ ตัวล่าง 21 ฟัน ติดดุม
               +จำปา
05-3-4    เฟือง 4 เพลาพิเศษ ตัวกลาง 27 ฟัน 
               + 8 ฟัน
05-3-5    เฟือง 3 เพลา ตัวล่าง 30 ฟัน ติดดุม
               +จำปา
05-3-6    เฟือง 3 เพลา ตัวกลาง 40 ฟัน 
               + 9 ฟัน
05-3-7    เฟือง 3 เพลาพิเศษ ตัวล่าง 27 ฟัน 
               ติดดุม +จำปา
05-3-8    เฟือง 3 เพลาพิเศษ ตัวกลาง 40 ฟัน 
               + 8 ฟัน
       
05-3-9-1-1    เพลาบน 4 เพลา 1"3/8
                      พร้อมอ๊อกเฟือง 10 ฟัน
05-3-9-1-2     เพลาบน 4 เพลา 1"3/8
05-3-9-2        เพลาบน 4 เพลา 1"1/4
05-3-9-3-1     เพลาบน 4 เพลา 1"1/2
                       พร้อมอ๊อกเฟือง 10 ฟัน
05-3-9-3-2     เพลาบน 4 เพลา 1"1/2
05-3-10-1-1    เพลากลาง 4 เพลา 1"3/8 
                       ลูกปืนเดี่ยว
05-3-10-1-2    เพลากลาง 4 เพลา 1"3/8 
                       ลูกปืนคู่
05-3-10-3       เพลากลาง 4 เพลา 1"1/4
05-3-10-4       เพลากลาง 4 เพลา 1"1/2
05-3-11-1    เพลาล่าง 4 เพลา พร้อมอ๊อกจำปา
05-3-11-2    เพลาล่าง 4 เพลา ไม่อ๊อกจำปา
05-3-12    ดุมเตเปอร์ 4 เพลา 5 รู
05-3-13-1    หัวน็อตเพลาล้อ 1"1/8
05-3-13-1    แหวนสปริงเพลาล้อ 1"1/8
05-3-14-1    จำปาตัวผู้
05-3-14-2    จำปาตัวเมีย
05-3-15    เฟืองเรียบ 3 เพลา 9 ฟัน
05-3-16    เฟืองเรียบ 4 เพลา 10 ฟัน
05-3-17    เฟือง 3 เพลา 9 ฟัน อ๊อกติดดุม
05-3-18    เฟือง 4 เพลา 10 ฟัน อ๊อกติดดุม
05-3-19    เฟือง 4 เพลาพิเศษ 8 ฟัน อ๊อกติดดุม
05-3-20    ลิ่มเหลี่ยม 3/8"
05-3-21    แป๊ปกันลุน