หน้าหลัก หน้าบริการ หน้าโปรโมชั่น หน้าดาวน์โหลด ติดต่อเรา
ล้อรถไถนา, ไถหัวหมู
คาด, สกี
มือถือ, ตัวแทน, แป้นตูด
อุปกรณ์พิเศษต่างๆ
อุปกรณ์นั่งขับ
อะไหล่ติดรถภายนอก
อะไหล่รถไถนา, ไถหัวหมู, คาด
อะไหล่มือถือ, ตัวแทน, แป้นตูด
อะไหล่ของอุปกรณ์พิเศษ
อะไหล่บีบเลี้ยวไม่มีเกียร์
อะไหล่บีบเลียว 3 เกียร์
อะไหล่ชุดโซ่
 
 

ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ รถไถนาเดินตาม
และอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ
สอบถามได้ที่เบอร์ 084-1433008 ฟรี

สินค้าทุกรายการผลิตได้มาตรฐาน
ใช้วัสดุเหล็กที่มีความหนา
จึงสามารถใช้งานได้ทนทาน
และระยะเวลาที่นานกว่า

รับออกแบบ
ผลิตล้อรถไถนาตามตัวอย่าง
(มีแบบล้อเกือบทุกยี่ห้อรถไถนาเดินตาม)

 

บีบเลี้ยวธรรมดา
06-1-1     เต้าล่าง บีบเลี้ยว
06-1-2     เต้าตันกลาง บีบเลี้ยว (นกอินทรีย์)
06-1-3     เต้าตันบน บีบเลี้ยว (นกอินทรีย์)
06-1-4     เต้าซีลบน บีบเลี้ยว
06-1-5     ปลอกก้ามปู 2 ตุ่ม

บีบเลี้ยว 3 เกียร์
06-2-1     เต้าล่าง 3 เกียร์ + แหวนบังคับลูกปืน
06-2-2     เต้าตันกลาง 3 เกียร์
06-2-3     ฝาสามเหลี่ยมซีลบน 3 เกียร์
06-2-4     ฝาสามเหลี่ยมใหญ่ตันบน 3 เกียร์
06-2-5     ฝาสามเหลี่ยมเล็กตันบน 3 เกียร์
06-2-6     ปลอกขาเขี่ย 3 เกียร์
       

รถโซ่
06-3-1     เต้าล่าง รถโซ่ ลูกปืน 6310 + ฝาซีล
06-2-2     เต้าตัน รถโซ่ ลูกปืนเดี่ยว
06-2-3     เต้าตัน รถโซ่ ลูกปืนคู่
06-2-4     เต้าซีล รถโซ่ ลูกปืนเดี่ยว
06-2-5     เต้าซีล รถโซ่ ลูกปืนคู่

บีบเลี้ยว 3 เกียร์
07-2-1        ปะเกน สามเหลี่ยม ใหญ่ 3 รู
07-2-2        ปะเกน สามเหลี่ยม เล็ก 3 รู
07-2-3        ปะเกน วงรี
07-2-4        ปะเกน สี่เหลี่ยม 10 รู
07-2-5        ปะเกน วงกลม ไม่เจาะรู
07-2-6        ปะเกน วงกลมเล็ก 4 รู
07-2-7*     ปะเกน วงกลมใหญ่ 6 รู
07-2-8*     ปะเกน วงกลมกลาง 6 รู
07-2-9*     ปะเกน หน้าต่าง
* ใช้ได้ทั้ง บีบเลี้ยว และ 3 เกียร์
       

รถโซ่
07-3-1     ปะเกน วงกลมใหญ่ 6 รู
07-3-2     ปะเกน สี่เหลี่ยม 4 รู
07-3-3     ปะเกน หน้าต่าง
07-0        ปะเกน แผ่นใหญ่

บีบเลี้ยว 3 เกียร์
08-2-1      ซีล 19 - 35 - 9/14
08-2-2      ซีล 30 - 49 - 9
08-2-3       ซีล 19 - 35 - 7
08-2-4*     ซีล 43 - 65 - 12
* ใช้ได้ทั้ง บีบเลี้ยว และ 3 เกียร์
08-3-1     ซีล 30 - 50 - 10
08-3-2     ซีล 50 - 72 - 10
08-3-3     ซีล 35 - 50 - 10
10-1-1   ชุดรถตีน้ำนากุ้ง รุ่น เฟืองโซ่                (หยดน้ำลูกปืนคู่ + แท่น 
              + แท่นเครื่องพร้อมปะกับ)
10-1-2     แท่น
10-1-3    ห้องเกียร์ตีน้ำนากุ้งรุ่นหยดน้ำ (ลูกปืนเดี่ยว)
10-1-4    ห้องเกียร์ตีน้ำนากุ้ง รุ่นหยดน้ำ (ลูกปืนคู่)
10-2-1   ชุดโครงผานจาน สีแดง (อะไหล่ชุบซิ้งค์)
10-2-2    ชุดโครงผานจาน สีน้ำเงิน (อะไหล่ชุบซิ้งค์)
10-x   อะไหล่เฟืองต่างๆ ของ รถไถนาเดินตาม ยี่ห้อ “จักรเพชร”,“ไทยแทรกเตอร์”